Sorbienn Paotr Bah-Houarn -
Le gars à la canne de fer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A-houde mah «anavan droug doh vad , kerkoulz laret, eh anavan ivez Istoer Paotr Bah-Houarn. Ged or mamm, èl rézon, on-es klevet an darn-vuiañ anehi, ha pechañj ema Mari ar Halloh, nézéréz é melin er Boderi, he-deus hi desket da Loeiza ar Meliner, or mamm.
Paol an Ihuel a Gergousel, Kaodan, en-doa klevet, d'e du, ged ur labourer-douar dimezet d'ur plah a Langidig, traouigou ha ne gaver ket é sorbienn Loeiza : da lared eo ar seih vlé dénereh, ar wézennig douaret deiz ganedigeh ar paotr, an diviz étré ar paotr hag ar vaouéz vad é ti an den fall, hag ar hrogad diwéhañ, a pa stag ged al lans an tammeu kig barveg doh magoérieu an ti.
Mechal hag anavet e oa ar fidorienn-man é-kostéz an Oriant? Biskoah ataù n'em-eus-me klevet on tad-koh, Matelin Herrieu, doh he displég deom, daousto dehoñ boud bet laret ré 'rall.
Setu-hi ama, dre vraz, èl me 'rn-eus hi hleùet. Hé skriv a ran én ul lavar hag a vo kantrepouez étre brehoneg ar «friou mitenn» hag a vourr int ivéz kléved, èl ma vez laret, «sorbienneu braù ha hir».
Hir é padé ar filaj, ha rekiz e oa enta kaved fidorienneu hir évid o berraad ! Istoer « Paotr Bah Houarn » a zo bet unan anehe.

Gwénael Herrieu

 
 

Boud e oé ur wéh ur vamm hag en-doé bet ur paotr bihan. Hé goaz e laras dehi : « Lézam eañ da zinein (zénein) épad seih vlé. - Ya, e respondas ar vamm, lézam eañ de zinein seih vlé. » Ha oeit neuzé an tad, àr an tach (dohtu) de zouarein ur blantennig vihan én é liorh : boud en-doé ur soñj én é benn.
A pe oé treménet ar seih vlé, an tad e lâras d'é voéz : « Setu seih vlé é tin (tén) ar paotr : deit é an termén d'en dizonein (forhein), rag deit é an nerh énnoñ bremañ, pé nen dei ket. »
Ha setu an tad é voned é ari an dom ged é grouèdur, betag ar blantenn douaret an dé ma oé ganet, ha eañ e lâr dehoñ : « Ag ur memes oed éh oh, ar wéenn ha hui ; gwélam più ahanoh ho taou 'zo ar hriùañ (ar hreñvañ). »
Ar hrann baotr e rolt neuzé é ziùvréh éndro d'ar wéenn, e gemér é anal, e hra ur hrén dehi, un taol hal (tenn) séh, ha se tu hi ér mêz ged hé grouiad ha ged o béh a zouar.
« Setu hi, me zad », e lâr ar paotrig.
Ar un dro ma kreské ar paotr é kreské eùé é nerh ; hag un dé eañ e lâras d'é dad : « Karoud e hrehen, me zad, moned de valé bro ha kaoud eur vah houam eid em ziùenn, mar bo red. »Ha oeit an tad de cherreh (dastum), a-glei hag a-zeheu, koh tammeu houam taolet émesk an drein, d'o lakad én ur sah, er sah ar é gein, ha ean geté d'ar hovell.
E berr amzér éma deit, édan marhol ar go, ar hoh tammeu houarn merglet de voud ur penn-bah teurnet fiskal.
En ur zegouéh geté ér gér, an tad e lâr : « Setu torret ho hoant, me faotr », àr un dro ma laka ar vah-houarn étré é zaouaorn.
Ar paotr hé laka neuzé de bunein, de bunein a-drest é benn, hé gwint (stlap) én aùél, hé zap éndro, hag e lâr d'é dad : « Ur bluenn, me zad, ur bluenn ! »
Ha oeit an tad éndro da glask koh houarnaj, taolet du-hont ha du-man : ferhiér hantér diviz, trepéieu kamm, klèuaj arèr krommet, ha eañ geté àr eur garrikell betag ar hovell zu. Dingn, dingn, dingn ! son e hra an annev ged an taoleu marhol é pilad àr an tammeu houarn hag àr ar vah ré skanv.
Dré forh marholad ha marholad, troein ha distroein an houarnaj, setu ur vah-houarn neùé é voned àr ar garrikell ged an tad trema ar gér. « Ar wéh-man, kredein e hran, ho-po ho traou, me faotr. » Ar mab e gemér ar vah diàr ar garrikell, hé laka de bunein, de bunein a-dreist é benn, hé gwint én aùél (avel), hé zap éndro én ur lâred : « Gwell é eid (eged) an arall, me zad, met skañvig mad é hoah. »
Deit sonj d'an tad ag un tamm ahel karr e oé é verglein a houdé gwerso émesk ar yéot ardran an ti. Ean d'er hlask, er laka àr ar garrikell, àr un dro ged ar vah "ré skañv", ha ean, hoah eur wéh, de hovell zu ar go du.
A dro vréh é sko an dén ged é varhol ponnéran àr an daou damm houarn ruet én tan. Ar fulad e strimp a beb tu doh dantér lér ar go ha doh brageù ar hêh tad. Dré forh marholad ha marholad, troein ha distroein an houarn ru, setu paket eur vah neùé àr an annev.
Tèr pé pedèr saillad deur e zo rekis eid distan dehi, kent ma krog ar go én ur penn, hag an tad ér penn arall, aveid hé doug hag hé lakad hanterpouéz àr ar gravah. Hag an tad é kemér neuzé hent ar gér, rod é garrikell é chourikal ged ar samm.
« Me zrès ! » e laras ar paotr én ur gemér ar vah houarn ponnér a-ziàr ar gravah. « Bremañ , me zad, é hellan moned de valé bro de asé kaoud me far. » Ha eañ én hent, é vah houarn getoñ. en é zorn.
Dré forh moned ha moned, ur sul, én ur dremén dré ur vourh (vorh), eañ e wél, àr blasenn an iliz, un tolpad tud é selled doh eur paotr youank é hoari "palet" ged mein­melin, ken êz èl ma hré ar rérall ged o zammigeù potin !
Paotr bah-houarn e dosta dehoñ hag e lâr : « Eh an mé de valé bro, deit genein, ha gwélam mar kavam un arall ken kriù èldom. - Dam ha gwélam », e respont Paotr Mein Melin, hag ind moned o-daou de valé bro.
Groeit o-doé un tamm mad a hent, a pe za dehé gweled étal ur harrdi, ur paotr youank èlté, é lardein ahell é garr, hag e zougé é léh boteù, ur vag é peb troed.
Paotr bah-houarn e dosta dehoñ hag e houlenn : « Dré pé hent éh êr d'er vorh ? » En dén youank e gemér neuzé unan ag er rodeù karr, e astenn é vréh ged er rod karr én é zorn, hag e respond : « Dré henneh. » - « Setu unan ha ne gohono ket or baré », e lâr Paotr mein-melin.
Ha ind moned dehoñ : « Eh am-ni de valé bro : deit hui genem eùé ha ne zoujeem hâni » - « Ya, dohtu ! » e respond Paotr Bageu, ha eañ geté. Setu ind o-zri é voned, mané ha deval én ur lared kaer. Gwéh é trézant koedeù braz, gwéh arall parkeùiér ha pradeù glaz, med ti erbed ne wélant, kaer o-des kerhed.
Dré hir moned ha moned, én un taol, goudé ur gamm droienn, é spiant ér pelleù un ti doh tor ur flagenn : un ti manér é kreiz ur liorh kaer.
« Damb, e lar Paotr bah-houarn, de wéled mar kavam un tamm bara hag ur lomm sistr én ti-sé » - « Ya, dam, e respond en daou arall, dam de wéled. »
A pe zegouéhant étal en nor digor kaer, é huchant : « Boud e zo unan bennag én ti ? » Hani ne respond dehé, na trouz ebed ne gleùant. Boud a oé a-dreist en nor ur hloh bihan ged ur ranjenn aveid er lakad de son : dingn, dingn e son er hlohig, met ataù ne voulj hàni én ti.
« Damb abarh ha gouiamb petra zo petra », e làr paotr barh-houarn, ha ind o-zri moned én ti-manér. « A dra sur éh es unan bennag biù aman, pegwir é tariù ur podferad soubenn àr en tan », e lar d'é dro Paotr Bageù. Ha lerh oh lerh é huchant : « Nen des ket dén ? » Met ataù, hàni ne zifronk.
En ur deurel ur sell dré ar gegin, é wélant diù darhell (fuzilienn) skourret doh ar speurenn : « Setu on traou, e làr P.B.H., épad ma tariùo ar soubenn, daou ahanom e yei de jiboés, an arall e chomo amañ hag e sono ar hloh a pe vo prest ar vérenn.» -« Me chomo mé, rag poah é me zreid », e làr P.B. Ha eañ dohtu de denauùad bara é tèr skudell vraz; goudé, eañ e daol ur pikol tamm amonenn melén ér podférad soubenn, ha, ged ur goglé é kemér ur lommig anehi aveid goud ha tempset a-walh é, pé nen dé. « Mad é, e làr eañ dohton é unan, ha vad e hrei deom. »
Tostad e hré de greisté hag éh ê P.B. de héein ar soubenn, a pe gleù un trouz bouaruz é toned ne oui a beb an : braou, braou, braou. Kaer en-des selled dré ar gegin, ne wél nitra é vouljal, ha neoah ataù é kleù : braou, braou, braou. En un taol é kouéh é selleù ar an oéled hag àr ar pod-houarn lan a soubenn dru, ha petra e wél eañ ? Ur bégad barù hir, hir, hir é teval ér cheminaI, hag émesk ar barù hi-sé, un teod hir ha ledan hag en em laka de lipad an druoni àr lein ar soubenn ! Lip,lip,lip ... «Ne lipet ket me soubenn èlsé » e làr P.B. « Ne lipet ket me soubenn èlsé », e respond ar barùeg én ur gomz dré é fri. « Ne lipet ket me soubenn, p' er làran deoh ! » - Ne lipet ket me soubenn, p'er làran deoh », e zistill, goapuz ar barù hir. «Ne lipet ket me soubenn, e làran deoh, hoah ur wéh ! » e lâr dehoñ PB. « Ne lipet ket me soubenn, e lâran deoh hoah ur wéh », e respond goapusoh-goapus ar barùeg.
« Eh oh éh obér genein, kredan ! Bihanoh a ardeù ! Diskennet ag ho cheminaI, mar ne zoujet ket, hag éh am de wéIed più e vaouto an aIl ! - Abenn ! »e respond ar lipour. P.B. e wél neuzé un dén hir, hir, hir é tevai ag ar cheminaI, divréh dehoñ ken hir pé hiroh eid é gorv, hag ur bégad barù spontuz é ruzal àr ar plas-ti.
Kentéh degouéhet àr er Ieurenn é krog er bahadeù, en taoleù treid, er yennadeù. Er barùeg ged é zivréh hir e droh fasadeu ged P. R, met dueh èl ma dé eañ de Iabourad ged é dreid, eañ ha dorhet, Ierh oh Ierh, div pé tèr yennad é klipenneù-garr er barùeg. Bleijai e hra hennen ged en droug, met én araj eh a eùé ; èl freilleù é skoein ar ur bannad gwénih-tu, é sko é zivréh hir ar benn P.R, kement ha kement ma dé douaret er hêh paotr d'er barùeg divaIaù.
Ahetet àr ar plas-ti, ne voulj ket mui P.R Er barùeg er skleij neuzé édan en daol, e Iaka unan ag hé zreid én é vég, ha eañ éndro dré er cheminaI.
Kaer en-doé en daou jiboésour chilaoued, kloh bihan erbed ne gleùent é son, ha neoah, gwerso éh oé treménet kreisté.« Damb, e lâr P.R.H., damb da ouied petra e zo petra. » Ha ind oeit.
Degouéhet én ti, ind e gleù unan bennag é temantal, ha petra e wéIant ? Er hêh P.R ahétet ar er plas-ti, troed en daol én é vég !
Fonnabl é savant o hensort hag é houlennant getoñ petra zo arriù. « Keih tud, e lar eañ, a pe hell komz, kêh tud, a pe ouieét er péh e zo degouéhet genein é veèt spontet ! Hag a dra sur, ne chomèet ket pelloh én ti-mañ. - Petra enta e hues gwélet ? » e houlenn en daou araIl. » P.R .e lâr neuzé : « GwéIet em-es un dén, ur begad barù hir dehoñ, ken hir èl é gorv ! Ur goaz groahennet, èl ur goh-boufam, é teval dré er cheminaI, ha ged é dead hir ha granouseg en em lakad de lipad en druoni àr ar soubenn. Skuih é wéled é ardeù, em-es kenniget koll dehon ha làret dehon diskenn ag ar cheminaI, ma ne zoujé ket. N'en-es ket bet dobér a lared diù wéh dehon ! Kentéh arriù àr ar plas, dorhet en-des genein fasadeù ken kriù èl taoleù fraill, hag édan berr éh on bet douaret dehoñ. Kredet-mé, ne chomam ket pelloh én ti-mañ, rag hàni ahanoh ho-taou ne garehé gwéled er péh em-es mé gwélet. - Geo, mé, e làr P.M.M. »
En dé arlerh vitin éh as enta P.B. àr un dro ged P.B.H. de obér eun dro jiboés. P.M.M., eañ e chom ér gér de aléj ar bouid ha de zistern en ti. Lakad e hra ar férenn karget a zeur àr an trebé ha hwéhein e hra an tan édandi ; un pinsadig pébr, un dornadig halén hag ur pikol tamm amonenn melén e daol lerh-oh-Ierh ér potarn.
Kent pell é wélér daoulagad dru é luhein àr lein ar soubenn : « Hweg e vo er vérenn ar hreisté-man, kredan. » e làr eañ dohtoñ é-unan. Ha eañ de denaùad bara én tèr skudell vraz.
Eh ê de grog ged é labour, a pe gleù un trouz bouaruz é toned ne oui a beban : Braou, braou, braou. Eañ e daol ur sell dré en ti hag àr é bodférad soubenn é tariù, ha petra e wél ean ? : ur balogad barù hir, hir, hir é teval ag ar cheminaI, hag émesk ar barù hir, eun tead hir ha ledan é lipad an druoni àr lein ar soubenn. « Ne lipet ket me soubenn èlsé ! » e làr P.M.M. « Ne lipet ket me soubenn èlsé », e respond goapuz, hag én ur gomz dré é fri, er barùeg. « Ne lipet ket me soubenn, p'er làran deoh ! » e zistag séh P.M.M. « Ne lipet ket me soubenn, p'er laran deoh », e respond goapusoh eid biskoah er lipour soubenn. «Ne lipet ket me soubenn, hoah eur wéh ! » ­«Ne lipet ket me soubenn, hoah ur wéh ! »e làr d'é dro er barùeg goapour. « E klask trouz éh oh, me gred. Bihannoh a ardeù : diskennet ag ar cheminaI, hag éh am de wéled più e vo mestr d'en aIl. » - « A benn !» e respond er barùeg.
P.M.M. e wél neuzé un dén hir, hir, hir, é teval, divréh dehon ken hir pé hiroh eid é gorv hag eur bégad barù spontuz é ruzal àr leurenn an ti. Ar an taol é krog ar brahadeù, ar paùadeù, er morchadeù.
Duéh èl man dé P.M.M. de véléad ar mein ponnér, heb poén erbed é tizouar ar barùeg hag en dalfoètr 2 wéh goudé àr ar plas-ti, met, a du-raIl, divréh hir èl m'en-des an divalaù a zén, aez kaer é dehon dahaùein, èl ur fraill, taoleù ponnér ha stank ar benn ar hêh P.M.M., hag e gouéh édan berr, pennvèuet àr en douar. Kentéh ar barùeg en hâl édan an daol hag e laka unan ag hé zreid én é vég ; ha ean éndro ér cheminaI.
Kaer en-doé an daou jiboésour chelaouet, kloh bihan erbed ne gleùent é son. « Kreisté grés é én héol, e lar. P.B.H., hastam de voned de wéled petra zo petra. » Hag ind moned o-daou.
En ur fardein ér gegin é wélant P.M.M. astennet édan en daol, un troed anehi én é veg. Fonnabl é savant an daol ha fonnabl eùé e lakant o hensort ar saù. Ha, pe hellas ar haeh P.M.M. komz, eañ oeit ha laret : « Ne choman ket peIloh ama, deit é hoah an hani barùeg de lipad ar soubenn ; lâret em-es dehoñ déhan ha diskenn ag ar cheminaI ma ne zoujé ket : kentéh éh oé genein àr leurenn an ti ha kentéh eùé éma kroget ar bahadeù. Diù pé tèr gwéh em-es eañ flastret èl un tamm toéz àr blasenn an ti, met dahaùet en-des kement ha kement a daoleù àr me fenn ma don kouéhet ahetet àr an douar, ha kentéh en­des lakeit troed an daol é me bég. Ne chomam ket pelloh ama, rag a dra sur a-benn arhoah é tei éndro de lipad or soubenn hag é hoallgaso, ma n'er lah ket, an hani e vo ama.»-« Me vo mé henneh », a lar P.B.H.
An dé arlerh vintin, setu enta P.B. ha P.M.M. é kemér o skavenneù , hag é voned d'obér eun dro jiboés. « A pe ouiehé P.B.H. petra e zo doh er gortoz, e lâr unan anehé : « Ya, a pe ouiehé ! » e respond an arall ! »
Epad ma jiboésé an daou jiboésour, P.B.H., eañ , e gampenn en traou én ti, e ya de glask pour, kaol, karot d'ar liorh eid o lakad ér podférad deur fresk e zo àr an trebé, hag e hwéh an tan édantoñ. Goudé é kemér an tèr skudell vraz hag e droh chantellenneù bara é peb unan anehé. «N'ankoéham ket an amonenn! » e lâr P.B.H. én ur durel ur pikol tamm ér soubenn é tariù dousig àr en tan.
Daoulagad melén ha dru e sav kentéh àr lein en deur toemm. « Hweg e vo er vrifenn ar hreisté-mañ », e soñj eañ. Ha eañ de gan ar sonenn :
Me wél ar cheminaI, me wél ar vogedenn, éma men dousig Leouizon é tariù hé soubenn,
éma ....»
Déhan e hra a son ! Kleùet en-des un trouz bouarus é toned, ne oui a beban : braou ! braou ! braou ! Eañ e daol eur sell dré en ti : nitra ne voulj, ha neoah, ataù é kleù an trouz bouaruz. Troein e hra neuzé é selleù trema é bodfèrad soubenn é tariù, ha petra e wél eañ ? Ur bégad barù hir, hir, hir é teval ér cheminaI, hag, émesk ar barù hir-sé, un tead hir ha granouseg hag en em la ka de lipad an daoulagad melén ha dru, ar lein er soubenn.
« Ne lipet ket me soubenn èlsé ! » e lâr P.B.H.
« Ne ....................... » e respond en arall, goapour ha diambrézour.
«Ne lipet .......... » e adlar P.B.H.
« Ne lipet ket me soubenn, p'er lâran deoh ! »
«Ne lipet .........» e zistag er barùeg-lipour.
« Ne lipet ket me soubenn, hoah ur wéh, p' er lâran deoh! »
« Ne lipet...» e respond ar barùeg goapusoh­ goapus.
« Eh obér genein éh oh, bihannoh a ardeù ; diskennet àr ar plas-ti, hag éham de wéled ged più éh ei ar maout ! » ­ « Abenn ! » e respond en all.
P.B.H. e wél neuzé eun dén hir ha divalaù é toned ér méz ag ar cheminaI, hir a gorv, hir a zivréh, hir a varù, havaI fasipl doh an hani en-doé kornzet é zaou gensort anehoñ : ha eañ e oé ! Dohtu é krog ar bahadeù, ar paùadeù, ar yennadeù. Hir èl ma oé a zivréh, ar barùeg e droh taol arlerh taol àr benn P.B.H., met sonn é me dén ha d'é dro é tistag taol troed àrlerh taol penn ged ar barùeg divalaù.
A-dreuz dré an ti éh ant o-daou én ur yennadein heb déhan unan én all ! Chetu ind degouéhet étal an nor. Ardran an nor en-doé laket P.B.H. é vah ! Hé skrapein e hra én un taol, ha neuzé éh es chanjemant soñenn ! Divréh hir ar barùeg ne spérant ket mui doh taoleù ar vah-hoarn ponnér hag e bun hag e sko àr benn an divalaù, kement ha kement ma kouéh a-hed é gorv àr ar plas-ti ! Ne voulj ket mui.
P.B.H. e libour hag e bun neuzé barù hir ar lipour éndro d'é vah-hoarn, hag er skleij én méz betag ar liorh. Azé é plant ar vah don én douar, ar barùeg astennet étal-di, ha eañ éndro trema en ti.
En ur dremén édan ar hloh-vihan, eañ e sell doh an héol : « Kreisté é ! » e lâr eañ, hag ar hlohig de son neuzé : dign, dign, dign ! Daù é héein ar soubenn fonnapl, rag édan berr é tegouého an daou jiboésour ér gér, ha vad e hrei eur bannig soubenn toemm dehé.
Kleùet en-des an daou zén ar hloh é son ha souéhet mad int ! « Nen dé ket deit ar barùeg hiziù, pegwir é son ar hloh », e làr P.M.M. ; hag ind o-daou d'ar gér. A p'arriùant étal an or, un arrest e hrant, bamet : ér gegin é kleùant P.B.H. é son a bouéz penn:
« Me wél ar cheminaI, me wél ar vogedenn. Erna me dousig Leouizon é tariù hé soubenn
Ema ...........»
An daou jiboésour e sell unan doh an all, hag e fard én ti én ur lared : « Nen dé ket deit hiziù ? » - « Géo, géo, deit é ha chomet é, e respond P.B.H. » - « Eménn éma eañ ? » ­ « Débram de getan, ni yei d'er gwéled arlerh. » - « Ya, lonkam fonnapl, rag vad e hrei deom er gwéled, d'é dro, ar é huénegrann » e làr P.B. Mé er làr deoh, buan é oé bet lonket ar vérenn ar hreisté-sé én ti manér !
Lan a hirêh é savant a-zoh taol. Arriù èr mêz, P.B.H. e làr dehé : « Hui e wél me bah plantet én douar, ér liorh ? Azé éma. » Fari e hrè : ar vah e oé, med ar barùeg ne oé ket mui ! Ne chomé nameid é varù hir roltet ha libouret én dro d'ar vah houarn hag un tamm krohenn goaedeg distaget a-zoh é valog. Tapenneù goed e welér ar an douar, a­dreuz dré er liorh : o heuli e hrant hed ha hed èlsé betag ur puns, ha, tra souéhuz, àr ar varlenn anehi éh es tapenneù goaed fresk:
«Azé éma oeit, e lar P.B.H., più e ya àr é lerh ? » - « Mé, e respond dehon P.B. »
Ged ur stag hir é tiskennér enta ar paotr é toull ar puns, med, é korv un herrad er hleùér é huchal : « Tennet mé éndro d'er lein, rag boud a zo aman lan a loned louz : kanevided, sourded, toseged ... » hag é halér taol ha taol P.B. betag bég ar puns. « Eh an mé én é léh », e lar P.M.M. én ur lakad ar stag édan é zigazal. Ha setu eañ é teval, é teval doh penn ar stag e zo é tibunein étré dehorn é zaou kensort.
Doñnoh, ya ur bochad donnoh éh a, eid P.B., neoah, én un taol er hleùer é huchal : « Chachet mé d'ar lein, rag ré a amprehonaj e zo éndro dein aman, n'en-des ket a harz geté! »
En daou arall, é bég ar puñs, e chach àr ar stag hir beta ken e wélér penn P.M.M. éh arriù ged barlenn ar puns ; ha eañ ér mêz golet a zouar-kanevid hag a lousteri a beb sort. « Trawalh em-es bet ! » e lâr ean.
« D'em zro mé breman neuzé, e lâr P.B.H. én ur lakad er stag éndro d'é zigazal hag é fourchein goudé a-dreist ar varlenn. Ha chetu ar stag é tibunein, é tibunein, é tibunein étré daouorn P.B. haP.M.M.
Met dré hir dibunein ha dibunein, chetu ind arriù ged penn ar stag ! Ind e huch àr P.B.H. « Nen doh ket hoah én dan? » - « Nann, e respond ean. » - « Achiù é ar stag, petra 'hramb ? » - « Lézet-mé de voned ! » e lâr dehé P.B.H.
Ha setu eañ é voned, é voned, é voned ... hag é kouéhel, a-benn ar fin, én eun ti léh ma oé ur voéz é kempenn bouid. Spontet, hi e sav hé divréh trema an néañv én ur lared: « Kêh dén ! Kêh dén ! ne chomet ket aman, ne chomet ket aman ! Kouéhet oh é ti ar fallan dén e fehé boud ! » - « Doh er hlask éh on », e respond P.B.H. -« Kerhet ataù de guhed ardran ar gwélé, rag kredein e hran er hleùed é toned », e lâr ar voéz vad ; ha fardet neuzé ar paotr de guhed.
Just en-doé tihet P.B.H. em goachein én é guhadell ma kleù unan é vleijal : « Boud e zo kig biù amañ , émenn éma ? Emenn éma ? » Ha eañ dohtu de dourhellad ardran ar glustraj ha kavet dehoñ P.B.H. én é guhadell. Met liant èl ma dé on dén, setu eañ é saill ag é doull hag é hal ar barùeg geton de greiz ar plas-ti, ha neuzé é krog éndro er bahadeù, er hastadeù, er yennadeù, met ne bad ket pell ar hrogad : ar vah houarn e sko, e sko, heb trué ; tammeu krohenn barùeg ha gouèdeg e zistag azoh balog en dén divalaù, ha ged ar lañs e zo geté, éh ant d'en em stagein doh magoérieù ar gegin !
Neuzé é wélér an dén fall é voned a drekill hag é kouéhel, én un taol, ar é huénegrann àr leurenn an ti : marù e oé.
« Gradvad e ouio ar vro abéh deoh, rag én eun hag ér spont e oé an oll én é raog - e lâr ar voéz vad e B.B.H. - Ya, marsé, met penaoz é hrein mé bremañ aveid distroein d'em bro-mé?» Ar voéz vad e respond dehoñ:« Boud e zo dré-man ur vrañ-vraz hag e hello ho toug betag lein ar puñs, met rekiz e vo deoh darbar kig fresk dehi épad ar véaj, rag poéniuz braz e vo aveiti. »
Goudé boud prénet ur hartér lé ha pikol tammeù kig beuin, oeit P.B.H. de herùel ar vran vraz, ha setu eañ a fourch ar hé hein ha hi é neijal, é neijal hag é seùel àr hé goar ér puñs du. De beb kourz é kleù ar paotr ar vran é lâred: «Un tamm kig fresk. »P.B.H. e droh eun tamm hag er lak én he figos. Eun herradig goudé ar vran vraz e houlenn hoah un tamm kig fresk, hag èlsé stankoh-stank ha hoantegoh hoanteg.
Dré forh trohein ha trohein é achùias ar hig fresk hag ar véaj ne oé ket hoah achiù ! Neoah, ne oent ket mui pell a-zoh bég ar puñs : gwélet e vezé béùenn ar varlenn é lugernein ged an héol.
« Un tamm kig fresk dohtu, rag poah on, e lâr ar vran vraz.» -« N'em-es ket mui ! e respond trist P.B.H. »-« Ma ne laket ket a-benn eun tamm kig fresk ém figos, en ho laoskan de gouéh é dan ar puñs, rag nerh e vank dein aveid moned ihuéloh. » -« Gorteit, e lâr P.B.H. » Neuzé é kemér buan é gouteil, e droh geti ur chatellenn kig ag é fesenn, hag hé lak é pigos ar vran : « Setu eun tamm kig hweg amañ, e lâr hi ! »
Hag èlsé éh arriùas, biù ha divahagn P.B.H. àr varlenn ar puñs. Ha eañ dohtu trema an ti manêr de wéled é zaou gensort.
Boémet mad e oent bet doh er gwéled é tegouéh geté, hag ind de aters, èl rézon ha penaoz ha petra. P.B.H. e lâr dehé : « Dam d'éved ur lomm chistr ha de obér ... » Ha eañ de zisplég dehé penaoz éh oé bet lahet an dén barùeg ha penaoz en-doé eañ gellet seùel éndro dré ar puñs don àr gein ur vran vraz.
Eh oent azéet doh taol, é hal àr o fimpad, a pe zas dein tremén just étal liorh an ti-manér. Unan anehé e huch arnon : « Tapet unan genom ! Deit de dañoad ar chistr ! » Séhet em-boé. Dohtu éh an enta betagzé, ha èlsé é kleùezan a vég ar Paotr Kriù, ar péh em-es mé displéget deoh : « Istoér Paotr Bah Houarn. »
Dastumet ged Gwenaël Herrieu
Skrivet én Alré é diskar-amzér 1992, tost de bear uigent vlé goudé boud hi kleùet
Embannet e Brud-Nevez

 

 

 


Gwenael Herrieu

 

 

Gwenael Herrieu Henrio 1911-2002

 


L’histoire du gars au bâton de fer.
L’histoire du gars au bâton de fer, je la connais depuis que je suis capable de distinguer le bien du mal, comme on dit. C'est bien sûr de la bouche de notre mère que nous en avons entendu l’essentiel. On peut penser que Loeiza Le Meliner, qui devint donc plus tard notre mère, l’avait elle-même apprise de Marie Le Calloc’h, fileuse au moulin du Baudry.
Paul Ihuel de Kergoussel, en Caudan, avait entendu de son côté, de la bouche d'un cultivateur marié à une fille de Languidic, certains détails qui ne se trouvaient pas dans la version de Loeiza : les 7 années d'allaitement, l'arbuste planté le jour de la naissance du gars, la conversation entre le héros et la brave femme chez le méchant homme, les morceaux de chair couverts de poils lancés avec une telle force dans la dernière bagarre qu’ils se collent aux murs. Ce conte était-il connu dans la région de Lorient ? En tous cas, jamais je n'ai entendu mon grand-père, Matelin Herrieu, nous le dire bien qu'il nous en eût dit bien d'autres.
Le voici, grosso modo, comme je l'ai entendu. Je l'écris dans une langue proche du breton des… «morveux» ; un âge de la vie où on aime bien, comme on dit, entendre « des contes beaux et longs. » Autrefois, les veillées pouvaient être longues et les grands contes étaient les bienvenus pour occuper le temps ; tel fut le rôle de l’histoire du gars au bâton de fer.

Gwénael Herrieu

Il y avait une fois une mère qui avait donné naissance à un garçon. Son mari lui dit : «Laissons-le téter pendant 7 ans  - Oui, dit la mère. On le laissera téter 7 années durant».
Le père s'en alla alors tout de suite planter un jeune arbre dans son jardin : il avait une idée en tête.
Quand les 7années furent passées, le père dit à son épouse : « Voilà que le garçon a tété pendant 7 années. C’est le moment de le sevrer. La force est maintenant entrée en lui, sinon jamais elle n'y entrera. »
Le père prit alors l’enfant par la main et le conduisit jusqu’à l’arbre qui avait été planté le jour de sa naissance. Il lui dit : «Vous êtes du même âge, cet arbre et toi. Voyons qui de vous deux est le plus fort !»
Le jeune garçon prit le tronc de l’arbre à bras le corps, respira un bon coup, le branla un peu de tous côtés et l’arracha d’un seul coup avec les racines et la motte de terre.
«Voilà l’ouvrage, mon père !» dit-il.
Le temps passa. Au fur et à mesure que l’enfant grandissait, la force qui était en lui grandissait aussi. Un jour il dit à son père : «Mon père, je voudrais m’en aller parcourir le monde. Mais, pour cela, il me faudrait un bâton de fer pour me défendre, en cas de besoin».
Le père se mit alors en quête de vieux morceaux de fer jetés dans les ronces. Il allait de tous côtés, de droite et de gauche et fourrait ce qu’il trouvait dans un grand sac. Quand le sac fut rempli, il le jeta sur son épaule et s’en alla à la forge.
Il ne fallut pas longtemps au forgeron et à son marteau pour tirer de cette vieille ferraille rouillée un bâton qui avait fort belle allure. Le père l’apporta à la maison. «Voici ton désir exaucé, mon fils !» dit-il au garçon en lui remettant le bâton. Le gars prit entre ses mains, le fit tournoyer, tournoyer au-dessus de sa tête, le projeta en l'air, le rattrapa et déclara : «C'est une plume, mon père ! Rien qu’une plume !»
Le père reprit sa quête de vieille ferraille jetée de-ci, de-là : des fourches à demi édentées, des trépieds boiteux, des socs de charrues tordus. Il chargea sa moisson sur une brouette et s’en retourna à la forge noire. Ding ! Ding ! Ding !... L’enclume se mit à résonner sous les coups du marteau qui battait les morceaux de fer et le bâton trop léger.
A force de battre et de rebattre, de tourner et retourner la ferraille, on forgea un nouveau bâton. Le père le posa sur sa brouette et reprit le chemin de la maison. «Cette fois, mon fils, je pense que vous serez satisfait». Le garçon prit le bâton de sur la brouette, le fit tournoyer, tournoyer au-dessus de sa tête, le jeta en l’air et le rattrapa en disant : «Il est bien meilleur que l’autre, mon père, mais je le trouve encore un peu trop léger».
Le père se souvint alors d’un vieil essieu de charrette qui rouillait là, dans l’herbe, derrière la maison. Il s’en alla le chercher, le mit sur la brouette en même temps que le bâton trop léger, et s’en retourna une fois de plus à la forge noire du forgeron noir.
C'est à tour de bras que l'homme frappa cette fois, armé de son marteau le plus lourd, sur les deux pièces de fer rougis au feu. Les étincelles jaillissaient de tous côtés, contre le tablier de cuir du forgeron et contre les braies du pauvre père. A force de battre et de rebattre, de tourner et de retourner le fer rouge, on finit tout de même par forger le nouveau bâton sur l’enclume.
Il fallut bien 3 ou 4 seaux d'eau pour le refroidir suffisamment pour pouvoir le transporter. Le père le prit par un bout, le forgeron par l’autre et ils le portèrent ainsi jusqu’à la brouette où ils le posèrent en équilibre en travers du plateau. Le père prit alors le chemin du retour, poussant sa brouette dont la roue grinçait et gémissait sous la charge.
«C’est tout à fait cela ! s'écria le garçon en soulevant le lourd bâton de fer de dessus la brouette, Maintenant, mon père, je puis courir le monde. Je m’en vais voir si je trouve quelqu’un à qui je puis me mesurer». Et il se mit en route, son bâton de fer à la main.
A force de marcher et de marcher, il vint à passer un dimanche dans un bourg. Sur la place de l’église, il aperçut tout un groupe occupé à regarder un jeune homme qui jouait aux palets avec des meules de moulin. Il les lançait aussi facilement qu’on lance les palets de fonte ! Le gars au bâton de fer s’approcha de lui et l’aborda en lui disant : «Moi, je m’en vais courir le monde. Viens donc avec moi et nous verrons bien si nous pouvons trouver quelqu’un d’autre qui nous vaille. – Ma foi, pourquoi pas ? répliqua le gars aux meules de moulin. Allons-y, nous verrons bien !» Et les voilà partis tous les deux.
Ils avaient fait un bon bout de chemin quand ils aperçurent, près d'un hangar, un jeune homme de leur âge, en train de graisser l'essieu de sa charrette. Il portait, en lieu et place de sabots, un bateau à chaque pied.
Le gars au bâton de fer s’approcha de lui et lui demanda : «Par quel chemin va-t-on au bourg ?» L’autre saisit alors d’une main une des roues de la charrette, tendit le bras et, montrant une direction de la main tenant la roue, répondit : «Par là ! - En voilà un qui ne déparera pas notre équipe» dit le garçon aux meules de moulin. Et les voilà tous les deux de lui proposer de les accompagner : «Nous, nous allons courir le monde. Viens donc avec nous, toi aussi. A nous trois nous ne craindrons personne. – D’accord ! Partons tout de suite». Et voilà le gars aux bateaux de se joindre à eux sur le champ.
Ils s'en allèrent ainsi tous les trois par monts et par vaux, devisant joyeusement. Ils traversèrent des forêts profondes, parcoururent des champs et de vertes prairies. Cependant, ils eurent beau et beau aller, ils ne rencontrèrent pas la moindre maison.
Enfin, après avoir marché, marché longtemps, longtemps, voilà qu’ils aperçurent, depuis le tournant du chemin, là-bas, au loin, à flanc de coteau, un château entouré d’un beau jardin.
«Allons-y, dit le gars au bâton de fer. On trouvera peut-être un morceau de pain et une bolée de cidre. – Oui, allons-y ! répondirent les deux autres. Allons-y voir !».
Une fois arrivés, comme la porte était grande ouverte, ils appelèrent à haute voix : «Y a-t-il quelqu'un dans cette maison ?» Pas de réponse, aucun bruit. Il y avait au-dessus de la porte une petite cloche et sa chaîne : «Ding ! Ding ! Ding !» … Personne ne vint…
«Entrons et voyons ce qu’il y a là-dessous», dit le gars au bâton de fer. Et les voilà d’entrer tous les trois dans le manoir. «A coup sûr, il y a bien quelqu'un de vivant ici. Regardez cette marmitée de soupe qui cuit sur le feu», dit à son tour le gars aux bateaux. Et l'un après l'autre, chacun à son tour, ils appelèrent encore : «Holà ! Quelqu’un !» En vain : personne ne se montra.
En regardant un peu plus attentivement autour d‘eux dans la cuisine, ils aperçurent une paire de fusils suspendus à la cloison : «Voilà ce qu'il nous faut, dit le gars au bâton de fer. Le temps que la soupe cuise, deux d'entre nous iront chasser. Le troisième restera ici et sonnera la cloche quand la soupe sera prête. - Moi, je reste, dit le gars aux bateaux. Mes pieds n’en peuvent plus». Il se mit aussitôt à couper le pain pour la soupe dans trois grandes écuelles. Il s’approcha ensuite de la marmitée de soupe qui mijotait sur le feu, y jeta un gros morceau de beurre doré, saisit une louche pour puiser de quoi goûter le bouillon. «C’est bon, dit-il. Epicé à souhait. Ça nous fera du bien».
Midi approchait. Le gars aux bateaux s’apprêtait à tremper la soupe quand, soudain, il entendit un bruit assourdissant qui semblait venir de nulle part : braou ! braou !, braou !… Beau regarder autour de lui dans la cuisine : rien !... Et pourtant : braou ! braou !, braou !… Son regard se posa soudain sur l’âtre et sur la marmite pleine de soupe grasse. Devinez ce qu’il vit : une barbe longue, longue, longue, qui pendait dans la cheminée, et, sortant de cette barbe, une langue large, large, large qui lapait la graisse flottant à la surface de la soupe : Lap ! Lap! Lap!… 
«Ne lape pas ma soupe ainsi ! dit le gars aux bateaux. - Ne lape pas ma soupe ainsi ! répondit le barbu d'une voix nasillarde. - Ne lape pas ma soupe ainsi, te dis-je ! - Ne lape pas ma soupe ainsi, te dis-je ! répéta le barbu, de plus en plus moqueur. - Tu te paies ma tête, il me semble. Assez de simagrées ! Sors de ta cheminée si tu es un homme et on va voir qui lordera l’autre ! – J’arrive !» répondit le laper.
Le gars aux bateaux vit alors un homme descendre de la cheminée ; un homme grand, mais grand. Il avait des bras longs, mais longs ; au moins aussi longs que son corps était grand. Sa barbe, effrayante, traînait jusqu’à terre.
A peine était-il sorti que la bagarre commença. Et de se tabasser ! A coups de pieds ! Le barbu, grâce à ses longs bras, flanquait des gifles à son adversaire. Mais le gars aux bateaux, accoutumé à jouer des pieds, en décocha deux ou trois coups bien assénés dans les tibias du barbu. La douleur, si elle le fit hurler, décupla aussi sa rage : ses longs bras, tels des fléaux battant le blé noir sur l’aire, s’abattirent sur la tête du gars aux bateaux. Le pauvre garçon finit par tomber à terre, assommé par la grêle de coups portés par le barbu.
Allongé de tout son long sur le sol, le gars ne bougeait plus. Le barbu le traîna alors sous la table, lui enfonça un des pieds dans la bouche, et remonta dans la cheminée.
Les deux chasseurs avaient eu beau tendre l’oreille, ils n’avaient entendu aucune cloche les appeler. Pourtant midi était passé depuis longtemps. «Allons, dit le gars au bâton de fer. Voyons ce qu’il y a là-dessous». Ils se mirent aussitôt en chemin.
Une fois entrés dans la maison ils perçurent des gémissements. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir le pauvre gars aux bateaux allongé sur le sol, un des pieds de la table enfoncé dans la bouche ! Bien vite, ils soulèvent la table, relèvent leur ami et lui demandent ce qui lui est arrivé. «Mes amis ! Ah, mes amis ! dit le pauvre garçon quand il fut en état de parler. Quand vous apprendrez ce qui m’est arrivé vous en serez effrayés. Je suis même certain que vous n’aurez qu’une idée en tête : quitter cet endroit au plus vite ! – Mais enfin, qu’as-tu donc vu ? demandèrent les deux autres. – J’ai vu un homme avec une longue barbe, aussi longue que son corps est long ! Un homme, tout ridé comme une vieille bonne femme, est descendu par la cheminée et, avec sa longue langue toute râpeuse, il s’est mis à laper le gras sur le dessus de la soupe. Pas question, évidemment, de le laisser continuer ses simagrées. Alors je l’ai menacé et je lui ai dit de descendre de la cheminée s’il l’osait. Je n’ai pas eu besoin de le lui dire deux fois ! A peine descendu, il s’est mis à m’asticoter, à me gifler, à me battre comme plâtre. Tant et si bien que je me suis retrouvé à terre avant de comprendre. Croyez m’en : quittons cette maison immédiatement, car aucun de vous deux ne saurait souhaiter voir ce que moi j’ai vu. – Si, moi ! dit le gars aux meules de moulin.
Le lendemain matin, le gars aux bateaux et le gars au bâton de fer s’en allèrent donc à la chasse. Le gars aux meules de moulin resta à la maison préparer le repas et mettre un peu d’ordre. Il mit la marmite pleine d’eau sur le trépied et alluma le feu dessous. Il ajouta une pincée de poivre, une petite poignée de sel et un gros morceau de beurre doré. Sous peu on vit des yeux de graisse luire sur la soupe : «Met avis qu’on va bien manger ce midi ! se dit-il.
Il s’apprêtait à couper le pain dans les trois écuelles quand il entendit un bruit assourdissant qui semblait venir de nulle part : …. Il inspecta toute la pièce du regard sans rien voir jusqu’à ce que ses yeux se posent sur sa marmitée de soupe. Et devinez ce qu’il vit : une barbe longue, longue, longue, qui pendait dans la cheminée, et, sortant de cette barbe, une langue longue et large qui lapait la graisse flottant à la surface de la soupe. 
«Ne lape pas ma soupe comme ça ! - Ne lape pas ma soupe comme ça ! répondit sur un ton moqueur le barbu de sa voix nasillarde. - Ne lape pas ma soupe comme ça, te dis-je ! - Ne lape pas ma soupe comme ça, te dis-je ! répéta, de plus en plus moqueur, le lapeur de soupe. – Pour la dernière fois, cesse de laper ma soupe ! - Pour la dernière fois, cesse de laper ma soupe ! ironisa le lapeur - J’ai l’impression que tu me cherches. Cesse tes simagrées ! Descends de cette cheminée et on va voir qui lordera l’autre ! – Me voici !» répondit le barbu.
Le gars aux meules de moulin vit alors descendre vers lui un homme grand, mais grand, avec des bras au moins aussi longs que son corps et une barbe affreuse qui traînait jusque sur le sol.
Entraîné comme il l’était à lancer de lourdes pierres, il n’eut aucune peine à soulever le barbu de terre et à le balancer à deux reprises sur le sol. Mais, les bras de l’affreux étaient si longs qu’ils pouvaient aisément, tels des fléaux, frapper à grands coups redoublés sur le crâne du pauvre gars qui ne tarda pas à s’écrouler, à demi assommé. Aussitôt, le barbu le traîna sous la table, lui enfonça un des pieds dans la bouche, et regagna la cheminée.
Voilà un moment que les deux chasseurs tendaient l’oreille, mais aucune petite cloche n’avait sonné pour les appeler. «Il est largement midi passé au soleil, dit le gars au bâton de fer. Dépêchons-nous de rentrer et nous verrons ce qu’il y a là-dessous». Ils se mirent tous les deux en route.
En se précipitant dans la cuisine, ils aperçurent le gars aux meules de moulin allongé sous la table dont un des pieds avait été enfoncé dans sa bouche. Vite, ils soulèvent la table, remettent leur camarade debout. Quand le pauvre gars fut en état de parler, il déclara : «Moi, je ne resterai pas plus longtemps dans cette maison. L’autre barbu-là est encore revenu laper la soupe. Je lui ai dit d’arrêter et de descendre un peu s’il l’osait. A l’instant il s’est planté devant moi, et la bagarre a commencé aussitôt. Par deux fois je l'ai flanqué par terre, comme un morceau de pâte qu’on balancerait sur le sol. Mais il m’a asséné tant de coups sur le crâne que je me suis effondré de tout mon long. Alors il en a profité pour m’enfoncer ce pied de table dans la bouche. Allons-nous-en d’ici tout de suite car demain il reviendra certainement laper la soupe et maltraitera, et peut-être même tuera, celui qui sera ici. – Moi, je serai celui-là !» dit le gars au bâton de fer.
Le lendemain matin, le gars aux bateaux et le gars aux meules de moulin prirent leurs flingots et s’en allèrent à la chasse. «Si le gars au bâton de fer savait vraiment ce qui l’attend ! dit l’un. – Oui, vraiment, s’il savait !» reprit l’autre.
Pendant ce temps, le gars au bâton de fer, lui, s’était occupé de ranger la maison. Il était allé au jardin chercher des poireaux, un chou, des carottes pour les ajouter à l’eau dont il avait déjà rempli le chaudron qui trônait déjà sur le trépied. Il alluma le feu dessous. Il coupa le pain dans chacune des trois grandes écuelles. «Gardons-nous d’oublier le beurre !» se dit-il en en jetant un énorme morceau dans la marmitée qui cuisait doucement sur le foyer. Aussitôt le beurre monta à la surface de l’eau chaude en beaux yeux jaunes et gras. «On va bien casser la croûte à midi !» songea-t-il. Et, tout réjoui à cette idée, il se mit à chanter :
«Je vois la cheminée ; je vois la fumée. C’est ma petite Louison qui prépare la soupe. C’est ma… »
Il s’arrête tout net dans sa chanson ! Un bruit assourdissant est venu l’interrompre qui semble venir de nulle part : braou ! braou ! braou ! … D’un regard rapide il fait le tour de la pièce : rien ne bouge. Pourtant le bruit est toujours aussi assourdissant. Il jette alors les yeux sur sa marmitée de soupe qui mijote et que voit-il ? Une barbe longue, longue, longue, qui pend dans la cheminée, et, au milieu de cette barbe, une langue longue et rugueuse occupée à laper les yeux jaunes et gras à la surface de la soupe. 
«Ne lape pas ma soupe comme ça ! - Ne lape pas ma soupe comme ça ! rétorque le barbu en l’imitant sur un ton moqueur. -  Ne lape pas ma soupe comme ça, te dis-je ! reprend le gars au bâton de fer -  Ne lape pas ma soupe comme ça, te dis-je ! répète le lapeur barbu. – Pour la dernière fois, cesse de laper ma soupe ! - Pour la dernière fois, cesse de laper ma soupe ! dit le lapeur d’une voix encore plus ironique - Tu te fiches de moi. Cesse tes simagrées ! Descends ici et on va bien voir qui de nous deux vaincra l’autre ! – Me voici !»
Le gars au bâton de fer vit alors s’avancer vers lui un homme grand et laid, avec un long corps, de longs bras et une longue barbe ; un personnage en tous points semblable à la créature que ses amis lui avaient décrite. C’était donc lui ! Ils se précipitent l’un sur l’autre dans l’instant même : gifles, coups de pieds. Ses bras sont si longs que le barbu martèle sans relâche le crâne de son adversaire ; mais le gars est solide et, de son côté, n’épargne à l’autre affreux ni les coups de pieds ni les coups de tête.
Accrochés l’un à l’autre, toujours frappant et cochant, ils roulent d’un bord à l’autre de la pièce. Les voici maintenant près de la porte. La porte derrière laquelle le gars a rangé son bâton ! Sa main se pose sur lui, le saisit vivement, et alors là !... Là, l’affaire prit un tour bien différent ! Les longs bras du barbu étaient bien incapables de parer les coups terribles que le lourd bâton qui tournoyait au-dessus de sa tête lui portait sur la caboche. Tant et tant de coups qu’il finit par s’écrouler sur le sol où il resta, inerte.
Le gars se mit alors à entortiller la longue barbe autour de son bâton de fer ; c’est ainsi qu’il traîna le lapeur jusqu’au jardin. Là, il planta profondément en terre le bâton auquel l’autre était attaché par la barbe, et rentra dans la maison.
En passant sous la petite cloche, il jeta un coup d’œil au soleil. «Il est midi !» dit-il en tirant sur la chaîne… Ding, ding ! Ding, ding !... «Vivement que je trempe ma soupe. Mes deux chasseurs ne vont pas tarder, et un peu de soupe chaude leur fera du bien».
Les deux chasseurs ont justement entendu la cloche. Les voilà bien étonnés : «Le barbu n'est pas venu aujourd'hui. Voilà la cloche qui sonne » dit le gars aux meules. Et tous les deux de prendre leur élan vers la maison.
Arrivés au seuil de la porte, quel ne fut pas leur étonnement d’entendre leur camarade chanter à tue-tête : «Je vois la cheminée ; je vois la fumée. C’est ma petite Louison qui prépare la soupe…»
Les deux chasseurs échangèrent un regard et se précipitèrent dans la maison en demandant : «Il n'est pas venu aujourd'hui ? - Si si. Il est venu et il est resté ! répondit le gars au bâton de fer. - Où est-il donc ? - Mangeons d'abord. Nous irons le voir après. – D’accord, mais dépêchons-nous d’avaler notre repas car j’ai grande hâte de le voir à terre à son tour», déclara le gars aux bateaux.
Le repas ne traîna pas en longueur ce jour-là au manoir, vous pouvez m’en croire ! Ils étaient tellement impatients qu’ils se levèrent rapidement de table et sortirent au jardin. «Voyez-vous mon bâton planté là-bas ? demanda le gars à ses compagnons. Et bien, c’est là qu’il est». Il se trompait ! Le bâton était bien là, mais le barbu n'y était plus ! Il ne restait de lui que sa barbe enroulée et enchevêtrée autour du bâton en fer et un morceau de peau, encore sanguinolente, qui s’était détachée de son menton. Des gouttes de sang sur le sol marquaient, à travers le jardin, le chemin par lequel il avait fuit. Les trois amis suivirent la piste qui les conduisit jusqu’au puits. Chose étonnante : il y avait des gouttes de sang toutes fraîches sur la margelle.
«Voilà par où il est passé ! dit le gars au bâton de fer. Qui veut le poursuivre ? – Moi ! répondit le gars aux bateaux.
A l’aide d’une longue corde on fit donc descendre le gars dans le puits. Mais, au bout de quelques instants, on l’entendit appeler : «Remontez-moi ! Remontez-moi !... Il y a ici tout plein de sales bêtes : des araignées, des salamandres, des crapauds….» On hâla donc le gars aux bateaux hors du puits
« A mon tour !», dit le gars aux meules de moulin en se passant la corde sous les aisselles. Et le voilà de disparaître au bout la corde que ses amis déroulent, de descendre profondément dans le puits, bien plus bas que ne l’avait fait le gars aux bateaux. Cependant, on l’entendit soudain  appeler: «Tirez-moi d'ici ! Ramenez-moi là haut ! Je suis entouré de toutes sortes de vermine ! Je ne puis supporter cela davantage ! »
Les deux autres, au haut du puits, hâlèrent la longue corde jusqu’à ce que la tête du gars aux meules de moulin apparaisse au ras de la margelle. Il s’empressa de l’enjamber, tout couvert de toiles d’araignées et de toutes sortes de saletés. «Moi, déclara-t-il, j’en ai mon compte ! - Alors, c'est à mon tour maintenant ! » dit le gars au bâton de fer. Il se passa la corde sous les aisselles, enjamba la margelle et se laissa glisser. La corde filait, filait, filait entre les mains des deux autres gars. Cependant, à force de la laisser filer, filer ils se trouvèrent bientôt avec l’extrémité entre les mains ! Ils appelèrent leur camarade : «Es-tu arrivé en bas ? - Non ! répondit-il. – Il n’y a plus de corde. Qu’est-ce qu’on fait ? – Lâchez-moi !» leur cria le gars au bâton de fer. Ils lâchèrent alors, et voilà notre gars qui chute, chute, chute … jusqu’à tomber dans une maison, nez à nez avec une femme occupée à faire la cuisine.
Effrayée, elle lève ses bras au ciel en s’écriant : «Pauvre homme ! Ne restez pas ici, malheureux ! Vous êtes tombé tout droit chez le plus méchant homme qui se puisse trouver. – Je suis justement à sa recherche ! répliqua le gars au bâton de fer. – Cachez-vous au moins derrière le lit que voici, car il me semble l’entendre arriver», lui conseilla la chère femme. Le gars se dépêcha de se cacher.
A peine avait-il disparu dans sa cachette qu’il entendit quelqu’un beugler : «Il y a de la viande fraîche par ici ! Où est-elle ? Où est-elle ?» Et le voilà tout aussitôt de fouiller et de farfouiller derrière les meubles, de découvrir bien vite le gars dans sa cachette. Mais l’agilité du garçon est si grande qu’il saute de son trou, entraînant le barbu après lui au milieu de la pièce. Et la bagarre de reprendre de plus belle : baffes, taloches… Mais l’empoignade fut de courte durée : le bâton de fer frappait, frappait sans pitié, détachant d’autres morceaux de chair sanguinolents et poilus qui, projetés avec force, allaient se coller contre les murs de la cuisine ! On vit alors le méchant homme battre en retraire ; il tomba tout d’un coup, à la renverse, sur le sol : il était mort.
«Tout le pays vous en saura gré, dit la femme. Car tout le monde vivait dans la peur et l’épouvante devant lui. - Oui, vous avez peut-être raison. Mais moi, comment vais-je faire maintenant pour retourner dans mon propre pays ? - Il y a, par ici un grand corbeau, dit la femme. Il pourra aisément vous porter jusqu’au sommet du puits. Mais il vous faudra lui fournir constamment de la viande fraîche au cours de son ascension, car cela lui demandera un très gros effort».
Après avoir acheté un quartier de veau et de gros morceaux de viande de bœuf, le gars au bâton de fer se mit en quête du grand corbeau. Il monta à califourchon sur le dos de l’oiseau qui s’envola ainsi. Il volait, volait, s’élevant lentement dans le puits noir. De temps à autre, le gars l’entendait demander : «De la viande fraîche ! » ; il en coupait alors un morceau et le lui mettait dans le bec. Au fur et à mesure qu’ils montaient, les demandes de viande fraîches devenaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus pressantes aussi. A force de couper et de couper, on se trouva à court de viande. Et le voyage n’était pas fini ! On n’était plus très éloigné du but, de la bouche du puits dont on voyait déjà le bord de la margelle briller sous le soleil.
«De la viande fraîche ! Sans délai ! dit le grand corbeau. Je suis au bout de mes forces. - Je n'en ai plus ! répondit tristement le gars. – Si tu ne me mets pas tout de suite un morceau de viande fraîche dans le bec, je te laisse tomber au fond du puits. Je n’ai plus la force de monter plus haut. – Attends !», dit le gars. Il sortit alors son couteau de sa poche, coupa un morceau de sa fesse et le mit dans le bec du corbeau : «Ah ! le morceau succulent que voilà !» cria-t-il, ragaillardi.
C’est ainsi que le gars au bâton de fer parvint sain et sauf jusqu’à la margelle du puits. Il se dépêcha de rejoindre ses deux compagnons au manoir. Quelle ne fut pas leur surprise en le voyant réapparaître ! Bien sûr, ils le bombardèrent de questions : comment ? Pour qui ? Pour qu’est-ce ?... «Allons, mes amis ! Un coup de cidre et je m’en vais vous dire…» Et il leur raconta comment il avait tué le barbu et comment il avait pu ressortir du puits sur le dos du grand corbeau.
Ils étaient là, attablés et fumant leurs pipes, lorsqu’il advint que je vins à passer près du jardin du manoir. L’un des trois m’interpella : «Bois un coup avec nous ! Viens goûter le cidre !». J’avais soif et il n’y eut pas à me supplier pour que je les rejoigne. C’est ainsi que j’appris, de la bouche même de ce gars fameusement costaud, cette histoire que je viens de vous dire : le conte du gars au bâton de fer.
Collecté par Gwenaël Herrieu
Ecrit à Auray, à l’automne 1992, près de 80 ans après avoir entendu ce conte.
Publié dans la revue Brud Nevez